11/10/17  Tin của trường  119
        Dạy học theo nhóm cộng tác là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành tiếp tục chỉ đạo áp dụng trong năm học 2017 - 2018. Chính vì vậy ngay từ những tuần học đầu tiên của năm học mới tôi đã thương xuyên áp dụng phương pháp dạy học theo nhóm công tác vào các tiết dạy và nhận thấy những ...