KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

KH THỰC HIỆN NVNH

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH QUANG CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 104/KH-THQC

Quang Châu, ngày 10 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022

Căn cứ vào Kế hoạch số 43/KH-PGD&ĐT ngày 09/9/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Phòng GD&ĐT Việt Yên;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường TH Quang Châu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

          I. BỐI CẢNH GIÁO DỤC

Năm học 2021-2022 là năm tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Việt Yên lần thứ XXIII và các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 5 năm 2020-2025. Đây là năm học cấp Tiểu học tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2.

Năm học vừa phải tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, vừa phải tổ chức các hoạt động giáo dục để hoàn thành kế hoạch năm học.

1. Thời cơ

- Huyện, xã quan tâm đầu tư CSVC trường lớp đáp ứng nhanh nhu cầu của nhà trường: xây nhà đa năng và các phòng học mới, nhà vệ sinh giáo viên và học sinh; trang bị thiết bị dạy học cho lớp 1, lớp 2…

- Từ các bậc phụ huynh HS (PHHS): Họ quan tâm nhiều hơn đến hoạt động giáo dục và có kỳ vọng cao hơn về chất lượng giáo dục (sẵn sàng đầu tư con em học kỹ năng sống, Tin học,…).

Được Đảng ủy, UBND xã quan tâm nhiều đến giáo dục nhà trường; nhân dân, phụ huynh HS quan tâm tới công tác giáo dục và học tập của con em mình. Cả ba bậc học đều đạt trường Chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống nhân dân trong xã phát triển. Số hộ nghèo giảm so với những năm trước.

* Thời cơ đổi mới và chiều hướng phát triển nhà trường có nhiều thuận lợi:

- Chủ trương đổi mới "căn bản và toàn diện" gắn với đổi mới CTGDPT 2018 là thời cơ tốt để đổi mới, phát triển nhà trường.

- Xã hội, chính quyền, nhân dân, PHHS đặt ra kỳ vọng cao trong đổi mới về GD&ĐT. Chính quyền và nhân dân huyện đang có tiềm lực cao, ưu tiên đầu tư mạnh các nguồn lực cho giáo dục.

- Các cấp quản lý giáo dục đang tạo ra những điều kiện mới, khuyến khích thúc đẩy nhà trường sáng tạo, đổi mới không ngừng.

- Nhà trường có tiềm lực khá về đội ngũ CBQL, GV, thuận lợi trong nắm bắt cơ hội, thực hiện các yêu cầu đổi mới giáo dục định hướng tiếp cận năng lực HS.

2. Thách thức

Trước diễn biên phúc tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, nguy cơ bùng phát dịch có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch giáo dục của nhà trường.

 Do phát triển công nghiệp của huyện ngày một tăng nhanh nên việc di dân cơ học đến địa bàn đông, số học sinh tăng nhanh, số học sinh/ lớp vượt quá mức quy định theo Điều lệ trường Tiểu học; cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư nhưng không đáp ứng kịp nhu cầu.

Tỷ lệ giáo viên/lớp thấp, giáo viên nghỉ chế độ hai sản nhiều gây khó khăn việc bố trí dạy học 2 buổi/ngày.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

1. Công tác phát triển

Tổng số lớp, số học sinh cụ thể như sau:

Khối

Lớp

TSHS

Nữ

K.tật

Nữ KT

DT

Nữ DT

Hộ nghèo

Cận nghèo

1

8

268

133

3

 

4

 

 

 

2

7

241

110

1

 

2

2

 

 

3

8

284

139

 

 

3

 

 

 

4

6

178

83

1

 

2

 

 

 

5

6

198

77

 

 

4

2

 

 

Cộng

35

1169

548

5

 

15

4

 

 

2. Chất lượng giáo dục toàn diện

2.1. Chất lượng đại trà

- Chất lượng giáo dục toàn diện (không tính HS khuyết tật) như sau:

+ Số HS hoàn thành kiến thức, kỹ năng các môn học: 1169/1169 đạt 100%; HS chưa đạt: 0%.

+ HS đạt về Năng lực và Phẩm chất: 1169/1169 đạt 100%; HS chưa đạt: 0%.

+ Số HS được khen thưởng: 865/1169 đạt 74,0%.

+ HS lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 198/198 đạt 100%.

+ Tỉ lệ HS lên lớp thẳng đạt 1169/1169 đạt 100%; HS chưa đạt: 0%.

- Chữ viết: Đạt: Đạt: 1149/1169 em đạt tỷ lệ: 98,3%; chưa đạt: 20/1169 em đạt tỷ lệ: 1,7%.

2.2. Chất lượng mũi nhọn

Số lượng mũi nhọn: 39 giải, trong đó:

Cấp tỉnh: 22 giải:

Giải Nhất: 3 giải (2 giải Huy chương vàng Cầu Lông đôi nữ, 1 giải IOE cấp tỉnh); giải Nhì: 6 giải IOE cấp tỉnh; Ba: 9 giải (4 giải cầu lông đôi nam, đôi nam nữ lớp 1,2,3 và 5 giải IOE cấp tỉnh). Giải Khuyến khích: 4 giải KK IOE cấp tỉnh.

Cấp huyện: 17 giải:

Giải Nhất: 8 giải (6 giải Cầu lông đôi nam nữ và cầu lông đôi nam, cầu lông đôi nữ, 2 giải IOE cấp huyện); giải Nhì: 5 giải (3 giải cầu lông cấp huyện và 2 giải IOE cấp huyện); giải Ba: 2 giải (1 Bơi; 1 giải cờ vua); giải Khuyến khích: 2 giải IOE.

2.3. Giáo viên (GV) dạy giỏi

Trong năm học 2020-2021 có 9 đ/c GVG cấp huyện (Ngát, Liên, Huệ, Phúc, Trần Thảo, Đỗ Thảo, Vũ Trang, Nguyễn Lương, Thuý). Số GVG cấp trường có 34 đ/c.

2.4. Thi đua khen thưởng 

Trường TH Quang Châu có 2 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở ( Đ/c Trần Thảo, Hoà); 4 đ/c đạt giáo viên tiêu biểu (Mai, Ngát, Long MT, Anh).

3. Chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện thực hiện CTGDPT mới 2018

Thực hiện sử dụng sách giáo khoa lớp 1 đã được lựa chọn với 3 đầu sách: Môn Toán, TNXH: bộ sách Cùng học để phát triển năng lực, môn Âm nhạc và HĐTN: bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, các môn còn lại là bộ sách Cánh diều.

Năm học 2021-2022, nhà trường đã lựa chọn bộ sách Cánh Diều để đưa vào giảng dạy, phối hợp với Phòng giáo dục cung ứng đủ số lượng, đảm bảo đủ số lượng sách cho giáo viên và học sinh.

Cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 2 được tập huấn 100% về chương trình GDPT mới 2018.

4. Những ưu điểm và tồn tại của năm học 2020-2021

a) Ưu điểm

Hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, đội ngũ giáo viên nhiệt tình trách nhiệm với HS và công việc được giao.

Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo, rèn kỹ năng sống cho HS được tổ chức thường xuyên trong năm.

Chất lượng giải các môn thể dục thể thao cao hơn so vơi năm học trước và cao hơn kế hoạch đề ra.

b) Tồn tại

 Năng lực của một số GV còn hạn chế do vậy việc đổi mới phương pháp và vận dụng chưa linh hoạt. Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học kết quả chưa cao.

III. NHIỆM VỤ CHUNG NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa đảm bảo bảo cồn tác phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành CTGDPT cấp Tiểu học phù hợp với phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra ở địa phương.

Nhà trường chuẩn bị xây dựng các phương án kịch bản tổ chức dạy học cụ thể với hình thức tổ chức dạy học linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhà trường và điều kiện thực tế của người học theo tinh thần công văn số 71/PGD-GDTH ngày 27/8/2021 về hướng dẫn dạy học ứng phó với dịch Covid-19. Cùng với việc triển khai CTGDPT mới 2018 ban hành kèm theo Thông tư sô 32/2018/TT-BGD&ĐT ngayf26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối với lớp 1, lớp 2 và thực hiện hiệu quả CTGDPT cấp Tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/BGD&ĐT ngày 05/5/2006 từ lớ 3 đến lớp 5.

Triển khai CTGDPT 2018 đối với lớp 1 và lớp 2 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, xây dựng các loại kế hoạch nhà trường và tổ chức dạy học theo đúng hướng dẫn.

Đảm bảo đủ phòng học, cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và sưu tầm đồ dùng tự làm, hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 2, bố trí sắp xếp đội ngũ đảm bảo tỷ lệ dạy 2 buổi/ngày đối với lớp 1, lớp 2.

Thực hiện nghiêm túc chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh,thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục linh hoạt, sáng tạo. Tổ chức dạy học lớp 2,3,4,5 theo hướng tiếp cận chương trình GDPT 2018.

Đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh. Tiếp tục thực hiện tốt 6 mô hình đổi mới giáo dục: Mô hình SHCM theo nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực HS; Mô hình thư viện thân thiện trong trường TH; Mô hình giáo dục nhà trường gắn liền với hoạt động lao động sản xuất; Mô hình dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới trong trường TH; Mô hình xã hội hóa dạy kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước cho HSTH và mô hình dạy học tiếng Anh khối 3,4,5 và Tiếng Anh tự chọn khối 1,2, mô hình dạy Tin học trong nhà trường.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo theo quy định để dạy học trực tuyến khi cần thiết.

Xây dựng lộ trình và tạo điều kiện cho GV nâng cao trình độ chuẩn theo quy định. Thực hiện bồi dưỡng cán bộ quản, lý, giáo viên để triển khai CTGDPT mới 2018 theo lộ trình. Cử cán bộ giáo viên tham gia bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.

Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy học. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo theo quy định để triển khai dạy học trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Nâng cao tỷ lệ và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày. 100% lớp 1 được học 2 buổi/ngày; chuẩn bị các điều kiện để dạy học Tin học và ngoại ngữ theo chương trình GDPT 2018. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.

100% học sinh lớp 3,4,5 học Tin, Tiếng Anh được học 4 tiết/tuần, triển khai dạy kĩ năng sống và Tiếng Anh tự chọn lớp 1,2; Duy trì phổ cấp GDTH mức độ 3. Đối với Tiết đọc thư viện: học sinh được học từ 1 đến 4 tiết/tháng. Xây dựng văn hoá đọc cho học sinh.

Tăng cường kỉ cương, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường, trú trọng dạy chữ kết hợp với dạy người, giáo dục ý thức công dân, trách nhiệm với nhà trường, gia đình, xã hội cho học sinh. Thực hiện tốt phong trào thi đua của ngành đề ra; tăng cường an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức cho nhà giáo, thực hiện phối hợp giữa nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh.

Đa dạng hoá các hình thức dạy học để khắc phục, ứng phó với dịch Covid-19, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai hoạt động dạy học trong điều kiện diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, chủ động xây dựng kịch bản cụ thể để dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, xây dựng kho học liệu điện tử để sẵn sàng cho dạy học trực tuyến để đảm bảo Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học khi có dịch xảy ra.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021-2022

1. Thực hiện có hiệu quả chương trình SGK mới lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022 theo chương trình GDPT mới 2018, đảm bảo 100% lớp 1,2 được học 2 buổi/ngày. Đối với lớp 3,4 dạy học theo hướng tiếp cận chương trình GDPT 2018. Đối với lớp 5 đáp ứng CTGDPT 2018 theo tinh thần công văn số 3799/BGD&ĐT-GDTH ngày 01/9/2021 về thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018.

2. Thực hiện đánh giá học sinh lớp 1,2 theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020; HS lớp 3 đến lớp 5 tiếp tục đánh giá theo Thông tư số 22/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá HSTH ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT( sau đay gọi chung là Thông tư 22).

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học ứng phó với dịch covid-19; xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục, kế hoạch bài dạy và tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của trường.

4. Duy trì tốt 6 mô hình đổi mới giáo dục tiểu học: Mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, định hướng phát triển năng lực học sinh; Mô hình thư viện thân thiện trong trường tiểu học; Mô hình giáo dục nhà trường gắn liền với hoạt động lao động và sản xuất; Mô hình dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới; Mô hình xã hội hóa dạy kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước cho học sinh và Mô hình dạy học tiếng Anh, Tin học trong nhà trường. Thực hiện có hiệu quả phương pháp bàn tay nặn bột, phương pháp dạy học theo hướng giải quyết vấn đề đảm bảo tính linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả.

5. Tích cực áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột, phương pháp dạy học theo hướng giải quyết vấn đề gắn với việc học tập cộng tác, sắp xếp chuỗi bài học theo chủ đề, phát triển năng lực, phẩm chất HS đảm bảo linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả.

6. Chủ động tham mưu khắc phục tình trạng thiếu GV; tổ chức thi GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện chu kỳ 2021-2022; bồi dưỡng đội ngũ GV để nâng chuẩn, thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 3; bồi dưỡng GV dạy lớp 5 để thực hiện Công văn số 3799/BGDĐT-GDTH ngày 01/9/2021 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018; 100% các đồng chí trong Ban giám hiệu ứng dụng thành thạo CNTT vào duyệt giáo án, quản trị trường học.

7. Xây dựng kế hoạch bổ sung CSVC, mua sắm thiết bị dạy học lớp 3 năm học 2022-2023.

8. Thực hiện hiệu quả mô hình thư viện thân thiện trong trường tiểu học, xây dựng văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh.

9. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo nhà trường, lớp; giáo dục kỹ năng sống cho HS.

10. Đổi mới công tac quản lý và nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bô quản lý.

V. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Về phát triển số lượng

Tuyển sinh 100% trẻ 6 tuổi (trẻ sinh năm 2015) vào lớp 1 theo  đúng  quy  định; duy trì tốt sĩ số HS, không có HS bỏ học; 100% HS lớp 1, 2 được học 2 buổi/ngày.

100% HS không vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự ATGT.

Toàn trường có 35 lớp với  học sinh 1202, trong đó có 6 học sinh khuyết tật, HS nữ 578 em, cụ thể như sau:     

 

Khối

Lớp

HS

Nữ

K.tật

Nữ KT

Dân tộc

Nữ DT

Nghèo

CN

1

7

241

113

3

 

2

 

4

9

2

7

266

134

1

 

5

1

9

0

3

7

233

108

1

 

2

 

6

5

4

8

284

139

 

 

2

1

8

8

5

6

178

83

1

 

3

1

7

5

Cộng

35

1202

578

6

 

14

3

34

37

2. Công tác PCGDTH, XMC

Nhà trường triển khai hiệu quả việc sử dụng, khai thác phần mềm thống kê quản lý chất lượng và quản lý PCGD-XMC, các thông tin, số liệu báo cáo được cập nhật kịp thời, đảm bảo độ chính xác cao; có đủ các loại hồ sơ PCGD, XMC theo quy định.

Củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí PCGDTH mức độ 3, XMC. Duy trì trường học đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3, XMC mức độ 2 một cách vững chắc.

3. Chất lượng giáo dục toàn diện

Phấn đấu kết quả cuối năm như sau:

- Tỷ lệ HS HTCT lớp học đối với lớp 1, 2, 3, 4:  1019/1019 em, tỷ lệ 100%.

- Tỷ lệ HS lớp 5 hoàn thành chương trình TH: 177/177 em, tỷ lệ 100%.

- Số HS được khen thưởng: 895/1196 em, tỷ lệ  74.8%.

+ HS HTXS các nội dung học tập và rèn luyện: 573/1196 em, tỷ lệ 47.9%.

+ HS có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất: 322/1196 em, tỷ lệ 26.9%.

- Chữ viết HS: 1166/1196 tỷ lệ 97,4%; Chưa đạt: 31/1196 tỷ lệ 2,6%.

Cụ thể như sau:

a) HS Hoàn thành chương trình lớp học:

Khối

TS HS

Hoàn thành CTLH

Chưa hoàn thành CTLH

Số lượng

Tỉ lệ %

Số lượng

Tỉ lệ %

1

238

238

100

0

0

2

265

266

100

0

0

3

232

232

100

0

0

4

284

284

100

0

0

5

177

177

100

0

0

Cộng

1196

1196

100

0

0

b) Chữ viết:

Chữ viết

Khối lớp

Số HS

Đạt

%

Chưa đạt

%

Khối 1

238

230

96.6

8

3.15

Khối 2

265

260

97.7

5

2.61

Khối 3

232

224

96.6

8

2.14

Khối 4

284

280

98.6

4

1.11

Khối 5

177

170

96

7

1.09

Tổng

1196

1165

97.4

31

2.6

c) Số HS được khen thưởng (không tính HS KT)

Khối lớp

Số HS

HS HTXS các nội dung học tập và rèn luyện/HSXS (khối 1,2)

HS có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất/HS tiêu biểu (khối 1,2)

Số lượng

Tỉ lệ %

Số lượng

Tỉ lệ %

Khối 1

238

150

63

70

29.4

Khối 2

265

130

49

70

26.4

Khối 3

232

120

51,7

70

30.1

Khối 4

284

104

36,6

72

25.3

Khối 5

177

69

38.9

40

22.5

Tổng

1196

573

47,9

322

26,9

4. Chỉ tiêu các cuộc giao lưu và thể dục thể thao

Phấn đấu đạt kết quả như sau:

Khối

Thể dục( huyện), cấp tỉnh

Tin học

TA Qua mạng

Toán, TV

1

 

 

 

 

2

2 ( 01 giải cấp tỉnh)

 

 

 

3

2 ( 01 giải cấp tỉnh)

 

1

1

4

2

1

2

2

5

2

1

2

2

TS

8 huyện; 02 tỉnh

2

5

5

5. Xây dựng các loại hình trường, lớp

Tổ chức lớp học 2 buổi/ngày: 100% các lớp học 2 buổi/ngày;

Dạy học Tiếng Anh 10 năm: 100% HS lớp 3,4,5 được học Tiếng Anh 10 năm.

Dạy học Tin học: 100% trở lên HS lớp 3,4,5 được học Tin học.

6. Công tác kiểm định chất lượng và công nhận trường TH đạt CQG

a) Cơ sở vật chất

Tiếp tục tham mưu bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018;

b) Công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường CQG

Duy trì trường đạt CQG mức độ 2, công nhận lại dự kiến vào tháng 12/2022.

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT trên hệ thống phần mềm, các minh chứng được cập nhật đầy đủ.

7. Công tác kiểm tra nội bộ

Kiểm tra đột xuất 100% các đ/c cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Kiểm tra hoạt động sư phạm: 30% số giáo viên trong trường, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch (có kế hoạch riêng).

8. Xây dựng đội ngũ CBQL, GV

100% CBQL đạt trình độ chuẩn; 100% CBQL, 90% GV sử dụng thành thạo máy tính và ƯDCNTT vào công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

GV dạy giỏi cấp trường: 80%; Thi GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện dự kiến 15 đ/c tham gia dự thi; Thi TPT Đội giỏi cấp huyện.

Số giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện đạt 15 đ/c

Chiến sĩ thi đua: 3 đ/c (mỗi tổ 1 đ/c)

Giáo viên tiêu biểu: 4 đ/c (mỗi tổ 1 đ/c; riêng tổ 4,5: 2 đ/c)

9. Thực hiện điểm ở một số nội dung

Dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột khối 3,4,5.

Đối với lớp 1, 2: Thực hiện điểm mỗi khối lựa chọn 1 lớp/môn học về thực hiện chương trình SGK mới; Khối 1: lớp 1ª môn Tiếng Việt; Khối 2: Lớp 2ª môn Toán.

Tổ chức Hội thảo chuyên đề, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cấp huyện:

+ Hội chợ quốc tế: Quang Châu (tháng 3/2022).

VI. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP

1. Thực hiện CTGDPT mới 2018.

1.1. Chủ động thực hiện các giải pháp khắc phục trong thời gian HS không thể đến trường vì tác động của dịch Covid-19

Thực hiện nghiêm túc Công văn số 71/PGDĐT-GDTH ngày 27/8/2021 của Phòng GD&ĐT về hướng dẫn cấp Tiểu học tổ chức dạy học ứng phó với dịch Covid-19. 

a) Đối với HS lớp 1

Nhà trường chủ động liên hệ và hướng dẫn cha mẹ HS phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện địa phương, nhà trường và gia đình HS; lựa chọn những nội dung cần thiết để hướng dẫn cha mẹ HS tổ chức các hoạt động giáo dục HS ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho HS sẵn sàng tâm thế vào học lớp 1; chủ động khảo sát, nắm bắt thông tin đầy đủ về đối tượng HS trong độ tuổi lớp 1 trên địa bàn để tham mưu chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối với HS gặp khó khăn, gia đình không thể hỗ trợ các em học tập trong thời gian ở nhà; sẵn sàng cho kịch bản dạy học trực tiếp khi HS trở lại trường học tập và có phương án tăng cường riêng cho đối tượng HS gặp khó khăn.

Ưu tiên phương án học trực tiếp, tranh thủ thời gian HS đến trường để tổ chức học tập và củng cố kiến thức, kỹ năng cho HS. Trong trường hợp tổ chức dạy học trực tuyến, Nhà trường phải đảm bảo các điều kiện về CSVC, hạ tầng CNTT, hệ thống phần mềm, học liệu dạy học trực tuyến; GV được hướng dẫn sử dụng phần mềm, có các kỹ năng cần thiết khi tổ chức dạy học trực tuyến; cha mẹ HS được thông báo lịch học, hướng dẫn sử dụng và chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng phối hợp cùng GV hỗ trợ cho HS trong quá trình học trực tuyến tại nhà; thời khóa biểu phải được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học, phân bổ hợp lý về thời lượng dạy học trong tiết học/buổi học, thời điểm tổ chức học trong ngày và trong tuần phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi HS, không gây áp lực đối với HS. HS phải nghỉ học khi chưa có thể tự đọc, nhà trường linh hoạt tổ chức dạy học trực tuyến với các nội dung ôn tập kiến thức đã học của môn Tiếng Việt và Toán; tập trung chủ yếu dạy học các môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm. Khi HS trở lại trường, ưu tiên bố trí thời gian dạy học môn Tiếng Việt, Toán và các môn chưa được học trực tuyến. Đối với HS không có điều kiện theo học trực tuyến, nhà trường yêu cầu GV bộ môn phối hợp với GV chủ nhiệm chuyển giao nhiệm vụ học tập cho các em thông qua tin nhắn SMS, Zalo, Messenger,… photocopy tài liệu học tập chuyển đến HS và nhận bài của HS; hướng dẫn HS tự học qua website của Bộ GD&ĐT. Trong trường hợp không đủ điều kiện để tổ chức dạy học trực tuyến theo quy định, nhà trường có thể phối hợp cùng cha mẹ HS triển khai thực hiện giải pháp học tập qua truyền hình trong chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” đã được Bộ GD&ĐT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7) xây dựng để giúp HS lớp 1 học phần Học vần môn Tiếng Việt được phát trên sóng (kênh) VTV7 và các ứng dụng khác bắt đầu từ ngày 06/9/2021; hướng dẫn GV sử dụng các bài giảng trong chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” để gửi bài giảng đến cha mẹ HS, phối hợp cùng GV hướng dẫn HS chủ động học tập ở nhà phù hợp với khung thời gian, điều kiện cụ thể và khả năng đáp ứng của gia đình HS.

Nhà trường vận dụng hợp lý hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học, thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học, thực hiện tinh giản và dạy học các nội dung cốt lõi cho phù hợp. Việc phải thay đổi khung thời gian năm học 2021-2022 thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Khuyến khích tạo môi trường cho HS được trải nghiệm, vận dụng các kiến thức đã học, phát huy năng lực đã đạt được trong chương trình các môn học, hoạt động giáo dục vào thực tiễn.

1.2. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Triển khai thực hiện đa dạng các hình thức tổ chức dạy học, xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục, điều kiện thực tế của người học; nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn và hoàn thành CTGDPT cấp TH phù hợp với điều kiện thực tế với các nội dung cụ thể sau:

a) Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường thực hiện CTGDPT cấp TH

Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT với các kịch bản phù hợp; lựa chọn nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết phù hợp với khung thời gian năm học tại từng địa phương, bảo đảm thực hiện CTGDPT cấp Tiểu học linh hoạt, chủ động, hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh phòng chống Covid-19, điều kiện thực hiện của mỗi nhà trường và HS, đảm bảo cuối năm học đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình; khuyến khích tạo môi trường cho HS được trải nghiệm, vận dụng các kiến thức đã học, phát huy năng lực đã đạt được trong chương trình các môn học, hoạt động giáo dục vào thực tiễn.

b) Thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 và lớp 2

Thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2 theo các văn bản hướng dẫn chuyên môn đối với cấp Tiểu học đã được Sở GDĐT ban hành, cụ thể:

- Đảm bảo tỷ lệ 01 phòng học/lớp, CSVC, sĩ số HS/lớp theo quy định (không quá 35 HS/lớp); có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỷ lệ 1,5 GV/lớp và cơ cấu GV để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.

- Thực hiện dạy học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học tự chọn (Tiếng Anh) theo quy định của CTGDPT 2018; tổ chức các hoạt động củng cố để HS tự hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của HS; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương.

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; tối thiểu là 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần; kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp HS hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho HS được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở TH.

Căn cứ vào nhu cầu, sở thích của HS, có thể tổ chức các hoạt động cho HS sau giờ học chính thức trong ngày dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, học kỹ năng sống hoặc sử dụng CSVC của nhà trường (thư viện, sân chơi, bãi tập, bể bơi, nhà đa năng...) tạo điều kiện để HS rèn kỹ năng, vui chơi, giải trí sau giờ học chính thức trong ngày.

c) Thực hiện CTGDPT 2006 từ lớp 3, lớp 4 và lớp 5

Trên cơ sở CTGDPT 2006, Nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với  lớp 3, lớp 4 và lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS để chủ động tiếp cận với CTGDPT 2018, cụ thể:

- Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục TH, phù hợp với đối tượng HS địa phương, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của HS trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng và phù hợp điều kiện thực tế; rà soát, tinh giản, tích hợp những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong cấp học; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng HS; tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS; tạo điều kiện cho HS được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

- Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho HS; tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của HS.

-  Tích cực, chủ động tham mưu chính quyền địa phương quan tâm đầu tư về CSVC, thiết bị dạy học tối thiểu, đảm bảo tỷ lệ GV/lớp để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho HS. Trong trường hợp không thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường vận dụng các hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế giáo dục.

- Tổ chức dạy học cho HS lớp 5 để HS được chuẩn bị học lớp 6 theo CTGDPT 2018 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

d) Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học

Triển khai dạy học tích hợp các nội dung giáo dục linh hoạt theo các hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của đối tượng HS.

Tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học theo mô hình "Thư viện thân thiện"; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho HS. GV tổ chức dạy tiết đọc thư viện ở mỗi lớp từ 1 đến 4 tiết/tháng, khuyến khích dạy tiết đọc thư viện qua sách, truyện tiếng Anh, sắp xếp bố trí người phụ trách thư viện phù hợp, đảm bảo cho thư viện vận hành hiệu quả; tăng cường bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn nâng cao năng lực cho GV và NV thư viện về dạy tiết đọc thư viện, công tác tổ chức hoạt động đọc cho HS.

Tích cực xây dựng mô hình “Giáo dục nhà trường gắn liền với hoạt động lao động và sản xuất” nhằm cải tạo được cảnh quan, môi trường theo hướng xanh-sạch-đẹp-an toàn; xây dựng được các vườn cây, rau, hoa do chính HS trồng và chăm sóc. Linh hoạt trong gắn kết các hoạt động trải nghiệm tại các di tích lịch sử, công ty... trên địa bàn. Mời các nghệ nhân, người có tay nghề giỏi, nhân vật nổi tiếng đến trường trao đổi, hướng dẫn HS cách làm, thực hành, học một số nghề ở địa phương và nói chuyện chuyên đề. Tổ chức các câu lạc bộ thể thao, trò chơi dân gian phù hợp với nhà trường.

Nhà trường học tiếp đẩy mạnh giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho HS.

Nhà trường chủ động xây dựng ở mỗi khối lớp có 1 phòng dạy học trực tuyến nhằm thực hiện dạy trực tuyến hoặc vừa dạy trực tiếp kết hợp dạy trực tuyến cho các HS nếu phải nghỉ do dịch Covid-19. Khi triển khai dạy trực tuyến đảm bảo thực hiện đúng, có chất lượng, hiệu quả, nội dung dạy học theo quy định; phù hợp với kĩ năng của GV, khả năng lĩnh hội và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của HS.

e) Thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học

Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục của địa phương tích hợp, lồng ghép trong kế hoạch giáo dục với hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nhà trường, địa phương, đảm bảo mục tiêu và chất lượng giáo dục. Khi xây dựng kế hoạch, cần chú ý lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục của địa phương vào chương trình các môn học, hoạt động trải nghiệm để phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ phát triển nhận thức của HS theo từng khối lớp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định, không gây áp lực, quá tải cho HS khi thực hiện.

1.3. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá HS

a) Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của HS; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đặc biệt là đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học; tăng cường tổ chức thực hành trải nghiệm, tích hợp nội dung giáo dục địa phương, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

Nhà trường học chủ động lựa chọn và áp dụng một cách phù hợp các thành tố tích cực của mô hình trường học mới; chủ động thực hiện việc sắp xếp lại nội dung dạy học một cách phù hợp, thuận lợi để áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột, thực hiện dạy học Mĩ thuật mới, triển khai phương pháp dạy học theo hướng giải quyết vấn đề đảm bảo linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Quá trình triển khai cần gắn với việc học tập cộng tác, sắp xếp chuỗi bài học theo chủ đề, phát triển năng lực, phẩm chất HS.

Tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường, cụm trường, cụm huyện thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

 Nâng cao chất lượng mô hình “sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực HS”.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn vào chiều thứ tư hàng tuần. Hình thức tổ chức tại các tổ chuyên môn và toàn trường.

Tham gia SHCM theo cụm trường đối với giáo viên văn hóa từ lớp 2 đến lớp 5 tối thiểu 3 lần/năm học/khối lớp. GV chuyên 04 lần/năm học

Tích cực triển khai hình thức học tập chuyên môn của giáo viên qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối” trên trang Website của trường,…

Tập trung tổ chức SHCM nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh về PP dạy học giải quyết vấn đề, phương pháp bàn tay nặn bột, Tiết đọc thư viện.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá HS TH

Đối với HS lớp 3, lớp 4, lớp 5 thực hiện CTGDPT 2006, tiếp tục được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT. Đối với HS lớp 1, lớp 2 thực hiện CTGDPT 2018, được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT. Trong quá trình thực hiện đánh giá HS cần chú ý coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của HS; giúp HS phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực và hình thành những phẩm chất tốt; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh HS này với HS khác, không tạo áp lực cho HS, GV và cha mẹ HS. Đặc biệt trong trường hợp dạy trực tuyến, việc đánh giá cần linh hoạt theo từng đối tượng HS, tránh tạo áp lực cho HS.

Thực hiện nghiêm túc bàn giao kết quả giáo dục cuối năm học, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để HS “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng HS thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ HS và dư luận xã hội.

1.4. Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ, Tin học và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện theo CTGDPT 2018

a) Dạy học Tiếng Anh

Triển khai Chương trình môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 đảm bảo các yêu cầu được quy định trong CTGDPT 2018. Trong trường hợp học trực tuyến, nhà trường sẽ phối hợp cùng cha mẹ HS triển khai thực hiện giải pháp học Tiếng Anh qua truyền hình trong chuyên mục “Làm quen với Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2” đã được Bộ GDĐT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7) xây dựng và phát trên sóng (kênh) VTV7 và các ứng dụng khác bắt đầu từ ngày 06/9/2021 theo lịch cụ thể; sử dụng kho bài giảng này để hướng dẫn GV gửi đến cha mẹ HS qua các ứng dụng phổ biến, thông dụng như Messenger, Zalo, Email … phối hợp hướng dẫn HS học tập ở nhà phù hợp với điều kiện cụ thể và khả năng đáp ứng của gia đình HS.

 Tổ chức dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần cho 100% HS lớp 3, 4, 5 song song với đảm bảo điều kiện về GV, CSVC, thiết bị dạy học. Với Nhà trường chưa đảm bảo điều kiện dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần, có thể linh hoạt dạy 2 đến 3 tiết/tuần. Đối với HS lớp 5 khi thực hiện cần có những giải pháp tiếp cận Chương trình môn Tiếng Anh theo CTGDPT 2018 một cách linh hoạt, phù hợp để tạo tâm thế sẵn sàng cho HS học lên lớp 6 theo chương trình mới. 

Sử dụng sách giáo khoa lớp 1 đã được phê duyệt; lớp 2 sử dụng theo danh mục sách giáo khoa đã được UBND tỉnh phê duyệt; đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thực hiện sử dụng sách tiếng Anh 10 năm do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành.

Nhà trường thực hiện xã hội hóa trong dạy học tiếng Anh để tăng cường thời lượng học tiếng Anh; qua đó tạo các sân chơi, giao lưu tiếng Anh; phát động phong trào GV các môn học khác cùng tham gia cùng học tiếng Anh với HS.

Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực HS; tập trung vào đánh giá thường xuyên để hỗ trợ học tập; bài kiểm tra cuối học kỳ cần có đủ cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết theo quy định. 

Thực hiện tạo điều kiện cho giáo viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học simh; đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; bảo đảm 100% học sinh được học ngoại ngữ 4 tiết/tuần từ lớp 3 đến lớp 5.

Triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2.

Tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện chính xác, công bằng, tin cậy; tăng cường rà soát, chỉ đạo.

Bổ sung trang thiết bị thiết yếu, học liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025. Phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường.

Triển khai cuộc thi IOE theo văn bản hướng dẫn.

b) Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT tại Công văn số 553/PGDĐT-GDTH ngày 08/9/2020 về hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học từ năm học 2020-2021. Phấn đấu tổ chức dạy học môn Tin học HS  lớp 3, 4, 5. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS. Tăng cường đầu tư, nâng cấp thiết bị dạy học, phòng học môn học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học.

1.5. Đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt và tự chủ của nhà trường, sáng tạo của tổ chuyên môn, GV trong việc thực hiện CTGDPT cấp Tiểu học

Đẩy mạnh ƯDCNTT trong công tác quản lý; thực hiện chế độ báo cáo bằng thư điện tử, các phần mềm quản lý; thực hiện cập nhật thong tin trong cơ sở dữ liệu kịp thời. Tăng cường  công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về mua sắm trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt chuyên môn như máy quay phim, máy tính xách tay, máy chiếu...

Thực hiện nghiêm túc công văn 1056/SGD&ĐT-KHTC ngày 25/8/2021 về hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2021 – 2022  và quy chế công khai cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo duc và Đào tạo; thực hiện nghiêm túc các văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Sở GD&ĐT về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Việt Yên.

Tạo mọi điều kiện để GV tham gia  giao lưu chuyên môn cụm trường theo chuyên đề môn học, hoạt động giáo dục…

Thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch về chất lượng giáo dục và điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

2. Thực hiện quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp; duy trì, củng cố kết quả PCGDTH và thực hiện công bằng trong giáo dục

2.1. Thực hiện rà soát, quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp đáp ứng thực hiện CTGDPT cấp TH

 Nhà trường bố trí, sắp xếp số lớp, số HS đảm bảo cân đối giữa các khối lớp và lớp trong mỗi khối, không để tình trạng chênh lệch nhiều về sĩ số HS giữa các lớp trong cùng một khối.

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường đầu tư CSVC, sửa cửa sổ lớp học, quét vôi ve toàn bộ khu vực trường và lớp học, sửa cửa sổ, cửa ra vào bị mối mọt  Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn theo quy định.

2.2. Duy trì, nâng cao chất lượng PCGDTH, xóa mù chữ

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về PCGD, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, xóa mù chữ. Duy trì 100% các xã, thị trấn đạt PCGDTH mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kiên quyết không để HS bỏ học; bảo đảm huy động hết trẻ trong độ tuổi vào học TH tại địa bàn; tạo mọi điều kiện, cơ hội cho trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học,  hoàn thành chương trình TH. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra công nhận, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn PCGD TH, xóa mù chữ theo các mức độ; triển khai cập nhật, xử lí số liệu trên hệ thống thông tin quản lí PCGD, xoá mù chữ đảm bảo tính khoa học, pháp lí.

2.3. Thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức lớp ghép

a) Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

Huy động tối thiểu 100% trẻ khuyết tật trong độ tuổi TH đi học hòa nhập và được tiếp cận giáo dục. Nhà trường học tạo cơ hội tiếp cận giáo dục tốt nhất cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật. Bảo đảm các điều kiện để trẻ em khuyết tật được tiếp cận với giáo dục, tăng cường giáo dục hòa nhập; HS học hòa nhập được học tập và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân; tùy theo dạng tật, mức độ khuyết tật mà HS được miễn một phần, một số nội dung, một số môn học với mục tiêu giúp HS khuyết tật được tương tác cùng bạn bè, các em hòa nhập và yêu cuộc sống. Thực hiện tốt Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật. Nhà trường triển khai thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 ban hành Quy định Chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật và Thông tư số 17/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 29/6/2020 ban hành Quy định Chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật một cách phù hợp với đối tượng HS..

Quan tâm để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong nhà trường. Chú trọng giáo dục trẻ khuyết tật sao cho phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại HS khuyết tật. Khi điều tra mức độ khuyết tật của trẻ, nhà trường căn cứ vào kết quả xác định mức độ tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã (theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 26/KH-SLĐTB&XH ngày 02/7/2013 của Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Giang về Thực hiện chính sách bảo trợ cho người khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật).

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm có học sinh khuyết tật học hòa nhập, xác định điểm mạnh, điểm yếu của học sinh để xây dựng kế hoạch giáo dục trong Sổ theo dõi sự tiến bộ của học sinh khuyết tật cụ thể, chi tiết về mục tiêu, giải pháp phù hợp với từng trẻ, từng loại khuyết tật, định kỳ có đánh giá kết quả cụ thể, rõ ràng, đưa ra định hướng , hỗ trợ trong thời gian tiếp theo.

b) Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ

Huy động tối đa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đến trường đồng thời tạo mọi điều kiện về sách vở, đồ dùng học tập... cho trẻ học tập. Hoạt động giáo dục thực hiện theo Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Huy động tối đa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đến trường; tạo mọi điều kiện về sách vở, đồ dùng học tập,...cho trẻ đến trường. Hoạt động giáo dục thực hiện theo Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

3. Điều kiện đảm bảo đội ngũ GV, CSVC và thiết bị dạy học đáp ứng thực hiện CTGDPT cấp TH

3.1. Đảm bảo đội ngũ GV thực hiện CTGDPT cấp Tiểu học

a) Thực hiện bố trí, sử dụng đội ngũ GV đảm bảo thực hiện CTGDPT cấp TH

Tham mưu với PGD và Phòng Nội vụ đảm bảo tỷ lệ GV/lớp; ưu tiên biên chế để tuyển dụng GV cho những môn học mới theo CTGDPT 2018.

Rà soát số lượng GV hiện có, xác định số lượng GV cần để thực hiện việc giảng dạy CTGDPT 2018 môn Tiếng Anh, Tin học cấp Tiểu học; xác định lộ trình cụ thể để bố trí đủ GV đồng thời với bồi dưỡng năng lực giảng dạy theo CTGDPT 2018.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng có hiệu quả cho đội ngũ GV, CBQL giáo dục về thực hiện CTGDPT 2018

Nhà trường triển khai kế hoạch tập huấn cho CBQL, GV phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương về các mô đun bồi dưỡng thường xuyên trong năm 2021. Chủ động chỉ đạo, tăng cường bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn nâng cao năng lực quản lý, tổ chức dạy học tích cực bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT, khai thác học liệu điện tử, dạy học trực tuyến, duyệt giáo án qua mạng,...cho đội ngũ CBQL, GV để triển khai thực hiện CTGDPT 2018, đặc biệt là xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ GV dạy lớp 3 chuẩn bị cho năm học 2022-2023.

3.2. Đảm bảo CSVC, trang thiết bị dạy học thực hiện CTGDPT cấp TH

Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, nhất là lớp 2 năm học 2021 - 2022; rà soát nhu cầu và có kế hoạch bổ sung đủ thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thực hiện rà soát, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trường học, các hạng mục, địa bàn ưu tiên đầu tư, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để đưa vào kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025;

Bố trí ngân sách đầu tư CSVC, thực hiện mua sắm thiết bị dạy học để thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp Tiểu học theo quy định của Bộ GDĐT nhất là mua sắm thiết bị cho phòng dạy học trực tuyến.

3.3. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường TH theo CQG

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường TH đạt CQG theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018, Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT và tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 385/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về xây dựng trường học đạt CQG giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGD&ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư CSVC củng cố vững chắc các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, từng bước phấn đấu để đạt kiểm định chất lượng cấp độ 4 và trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bắc Giang năm 2022.

Chủ động tích cực tham mưu với chính quyền địa phương nhằm dần từng bước ổn định cơ sở vật chất. Đảm bảo nhu cầu dạy và học của nhân dân. Đáp ứng được tình hình và nhiệm vụ về kế hoạch phát triển giáo dục:

Thường xuyên tu sửa và bảo dưỡng các phòng lớp học. Đồng thời đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh, đường nước sạch. Ngoài ra nhà trường củng cố bằng được các hệ thống hàng rào, cây xanh, cây bóng mát, và bồn hoa, thảm cỏ.

Tiếp tục quản lý sử dụng có hiệu quả các thiết bị đồ dùng dạy học hiện có. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo giáo viên sưu tầm và tích cực tự làm các đồ dùng thiết bị dạy học có chất lượng, lưu giữ và sử dụng lâu dài. Mặt khác tích cực tham mưu với ngành đầu tư đủ số lượng đồ dùng, thiết bị dạy học đáp ứng theo kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm.

3.4. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục TH

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức thực hiện CTGDPT 2018 tại các địa phương. Chủ động tham mưu, đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới GD&ĐT, đặc biệt là việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mà trọng tâm là thực hiện đối với lớp 1, lớp 2 và công tác chuẩn bị đối với lớp 3 từ năm học 2022-2023.

Tăng cường truyền thông nội bộ, bảo đảm các chủ trương đổi mới, các quy định của Ngành đến được từng cán bộ, GV, người lao động trong các cấp quản lý và trường học. Khuyến khích đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em HS phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Nhà trường thường xuyên cập nhật, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục TH.

3.5. Kế hoạch thời gian năm học

- Học kỳ I: Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 14/01/2022 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác; nghỉ kết thúc học kỳ I là ngày 15/01/2022).

- Học kỳ II: Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 25/5/2022 (bao gồm 17 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác).

- Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2022.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình TH: Xong trước ngày 30/6/2022.

4. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

 Quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ GDĐT ban hành, bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ giáo viên gắn bó với nghề; tiếp tục rà soát chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Luật Giáo dục năm 2019.

 Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; đáp ứng yêu cầu đặt ra.

 Xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; thực hiện hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông.

 Triển khai hiệu quả Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030.

5. Thực hiện có hiệu quả 6 mô hình giáo dục

 Nâng cao chất lượng mô hình “sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực HS”, tổ chức linh hoạt trong các tổ khối chuyên môn, tối thiểu mỗi tháng 1 lần.

Tiếp tục triển khai hình thức học tập của chuyên môn, viết bài qua trang mạng thông tin Trường học kết nối, trang Website của trường, mỗi tổ ít nhất có 1 bài viết/1 tháng, mỗi tháng đưa 1 bài viết lên trang web của Phòng Giáo dục. Sinh hoạt chuyên môn chiều thứ 4 hàng tuần.

 Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới. Giáo viên chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi.

 Nâng cao chất lượng mô hình “Giáo dục nhà trườn gắn liền với hoạt động lao động và sản xuất” nhằm vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống và giáo dục kĩ năng và thái độ lao động cho học sinh.

Trường Tiểu học Quang Châu đăng ký làm điểm mô hình “phương pháp dạy học bàn tay nặn bột”

Triển khai dạy học tiếng Anh theo Đề án dạy và học tiếng Anh trong Nhà trường phổ thông giai đoạn 2019-2025.

Thực hiện dạy tiếng Anh ở lớp 3,4,5 như môn học chính khóa. Dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho HS, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Đa dạng hình thức dạy và học tiếng Anh, tạo môi trường thuận lợi cho HS học tiếng Anh đồng thời có nhiều cơ hội được thể hiện tiếng Anh. Tăng cường đánh giá thường xuyên, HS tự đánh giá, bạn đánh giá, giáo viên đánh giá, máy đánh giá,... trong quá trình dạy và học tiếng Anh và dạy Tiếng Anh tự chọn đối với lớp 1,2.

Nhà trường tổ chức cho học sinh lớp 3, 4, 5 học 4 tiết/tuần; GV lựa chọn nội dung và ngữ liệu phù hợp để dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách hiệu quả; sử dụng bài kiểm tra định kì phù hợp với nội dung đã học.

 Tổ chức cho GV được tham gia bồi dưỡng giáo viên về phương pháp dạy học, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì bằng nhiều hình thức; động viên GV tích cực học qua mạng và tự học của giáo viên; Sử dụng hiệu quả thiết bị phòng tiếng Anh mới được trang bị đảm bảo thiết thực và hiệu quả cao.

Tham gia thi IOE cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức.

 Dạy học Tin học

Thành lập câu lạc bộ Tin học để HS được tiếp cận, hình thành các kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập.

Đổi mới phương pháp và hình thức dạy học môn Tin học theo công văn số 4612/BGD&ĐT ngày 03/10/2017 của BGD&ĐT về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh

Sửa chữa máy tính phòng Tin học, mua thêm máy tính xách tay đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy tin học; tham mưu với cơ quan chức năng bổ sung giáo viên dạy môn tin học.

 Xây dựng phát triển thư viện theo hướng tiếp cận năng lực

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sách, báo trang bị cho phòng thư viện, duy trì bền vững dự án thư viện Room To Read; tổ chức dạy tiết đọc thư viện ít nhất 1 tiết/tháng; khuyến khích dạy tiết đọc thư viện qua sách, truyện bằng Tiếng Anh.

Tạo điều kiện cho nhân viên phụ trách công tác thư viện học hỏi để vận hành thư viện hiệu quả.

6. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của HS. Tổ chức cho HS hoạt động lao động và sản xuất tại vườn trường. Tổ chức cho HS lao động trồng và chăm sóc rau tại trường ít nhất 1 lần/tuần.

Mỗi tuần tổ chức cho HS được sinh hoạt tập thể chung ít nhất 1 lần để tạo cơ hội cho HS được thể hiện năng lực của cá nhân hoặc tập thể lớp.

Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; Đẩy mạnh việc tuyên truyền tới HS kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống, các kĩ năng tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực;

Tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông,…

Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và công tác y tế trường học;

Thực hiện tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện.

7. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động GD ngoài giờ chính khóa

Thực hiện chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm tập trung vào các hoạt động rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp,... Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực HS như Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Giao lưu Tiếng Việt của chúng em, các ngày hội của HS về tiếng Anh, Tin học, đọc sách, hội chợ Quốc tế, văn hóa địa phương vào các ngày lễ tết như Trung thu, 20/11, 22/12, 26/3,…nhằm phát triển năng lực HS,…trên tinh thần tự nguyện tham gia của HS và sự hưởng ứng của phụ huynh.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mô hình “Truyền thông gia đình”; thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn”...

Tập trung xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng trong trường TH. Chú trọng giáo dục học sịnh ý thức thực hiện phong trào xây dựng trường lớp học xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Thực hiện đổi mới giờ chào cờ, sinh hoạt lớp gắn với hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống, rèn các hành vi giao tiếp ứng xử, ý thức giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho HS.

8. Tổ chức đạy học 2 buổi/ngày

Tổ chức 100% các lớp dạy học 2 buổi/ngày khi có đảm bảo về đội ngũ GV nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chuẩn bị cho thực hiện đổi mới CTGDPT; thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày.

Nhà trường tổ chức học 2 buổi/ngày, học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, hạn chế việc giao bài tập về nhà cho HS. Tổ chức có hiệu quả, linh hoạt, tiết kiệm việc HS tham gia các môn học/hoạt động giáo dục tự chọn, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá; tăng cường giáo dục tự chọn tập trung vào giáo dục kỹ năng sống, câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm, thực hành ứng dụng cho học sinh

Động viên cha mẹ HS và cộng đồng đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho HS trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

9. Phát triển đội ngũ giáo viên

Tích cực tham mưu với Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ đảm bảo tỷ lệ 1/1 GVVH/lớp; đáp ứng về chất lượng để chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triên khai chương trinh GDPT mới.

Thực hiện đánh giá giáo viên theo Thông tư số 20/2018/TT-BGD&ĐT về việc ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên về thực hiện CTGDPT mới.

Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường xong trước 25/10/2021; lựa chọn giáo viên tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện chu kỳ 2021 – 2022;

Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy học và trong đổi mới phương pháp dạy học.

Duy trì  công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.

Tăng cường  đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học qua sinh hoạt chuyên môn của trường, cụm trường theo hướng chuyên đề. Thực hiện sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm,  đảm bảo sự thay đổi rõ rệt về chất lượng sinh hoạt chuyên môn, mối quan hệ trong nhà trường, sự chủ động của học sinh, chất lượng đại trà.

10. Thực hiện CTGDPT 2018

Tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng thêm 4 phòng học, 1 nhà đa chức năng, cải tạo cơ sở vật chất để đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng và mua sắm thêm trang thiết bị dạy học chuẩn bị cho thực hiện CTGDPT mới.

Thực hiện tốt CTGDPT 2018 lớp 2 năm học 2021 – 2022.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDTH, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các cơ quan đài báo dịa phương để tuyên truyền tạo niềm tin của xã hội.

Tổ chức tập huấn bồi dư có hiệu quả cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện chương trình GDPT 2018, đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy lớp 3 năm học 2022-2023.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Căn cứ vào hướng dẫn trên, căn cứ vào điều kiện cụ thể các bộ phận xây dựng kế hoạch nghiêm túc, xác định chỉ tiêu của cá nhân và bộ phận mình phụ trách sát thực tế, chủ động, tích cực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

2. Chế độ thông tin báo cáo

-  Các loại báo cáo qua hiệu trưởng duyệt: Kế hoạch cá nhân, tổ chuyên môn; báo cáo tháng; báo cáo kì.

- Báo cáo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cá nhân, bộ phận mình phụ trách trước ngày 25/9/2021.

- Báo cáo Sơ kết học kì I năm học 2021-2022 của các tổ chuyên môn  trước ngày 31/12/ 2021.

- Báo cáo Tổng kết năm học 2021-2022của các tổ chuyên môn trước ngày 20/5/2022.

- Báo cáo tháng trước ngày 20 hàng tháng; báo cáo thống kê thực hiện theo qui định riêng.

Nộp video, minh chứng về PGD trước ngày 12/01 và 28/5.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc, các bộ phận, cá nhân liên hệ trực tiếp với BGH nhà trường để chỉ đạo và xử lý kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- PHT, tổ CM (t/h);

- Lưu: VT.

PHÒNG GD&ĐT PHÊ DUYỆT

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Lan

 

 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thời gian

KQ thực hiện

9/2021

- Khai giảng năm học mới, ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” và phát động“ Tháng an toàn giao thông”;

01/8

 

- Chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới

Tuần 1,2

 

- Tập huấn chuyên môn đầu năm

- Nhập số liệu PCGD trên Online, Hoàn thiện hồ sơ PCGDTH mức độ 3.

Tuần 1

 

- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

Tuần 1

 

- Thành lập các câu lạc bộ, tiếng  Anh, TDTT, Âm nhạc, Mỹ Thuật phân công giáo viên phụ trách.

Tuần 3

 

- Họp PHHS đầu năm

- Xây dựng các loại kế hoạch theo quy định

- Thông qua quyết định phân công nhiệm vụ.

31/8

 

- Duyệt báo cáo đầu năm. Duyệt thời khoá biểu, kế hoạch phát triển; KH năm học, duyệt các khoản thu.

Tuần 4

 

- Dự giờ,  chỉ đạo tổ 2,3 xây dựng kế hoạch dạy học, thực hiện chương trình, SGK mới .

- Xây dựng Kế hoạch giáo dục và chỉ đạo các tổ chuyên môn hoàn thành các loại KH theo quy định.

- Tổ chức Hội nghị CBCCVC

……………………………………………………......

……………………………………………………......

……………………………………………………......

……………………………………………………......

……………………………………………………......

……………………………………………………......

……………………………………………………......

 

 

 

 

 

10/2021

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;

 

 

- Thành lập các câu lạc bộ, tiếng  Anh, TDTT, Âm nhạc, Mỹ Thuật phân công giáo viên phụ trách.

- Chỉ đạo các câu lạc bộ hoạt động

Tuần 1

 

Xây dựng Kế hoạch giáo dục và chỉ đạo các tổ chuyên môn hoàn thành các loại KH theo quy định.

Tuần 1

 

- Chỉ đạo GV học Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch cá nhân.

Trong tháng

 

-  kiểm tra kết quả làm đồ dùng của GV.

Tuần 1

 

- Kiểm  tra toàn diện, chuyên đề GV

- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường

- Duyệt kế hoạch các tổ chuyên môn

Trong tháng

 

- Chỉ đạo SH chuyên môn theo nghiên cứu bài học

- Tham gia SHCM theo nghiên cứu bài học theo cụm trường

Tuần 2

 

- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường, bồi dưỡng tham gia thi GVCN giỏi cấp huyện.

Tổ chức thi GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện vòng 1

Trong tháng

 

- Duy trì công tác PCGD, Công tác kiểm định chất lượng

Trong tháng

 

- Vẽ trang trí lớp học

Trong tháng

 

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Trong tháng

 

- Triển khai nhiệm vụ năm học tới toàn thể CBGVNV

 

 

- Dự giờ thăm lớp hỗ trợ GV lớp 1,2 thực hiện chương trình, SGK mới

- Kiểm tra chuyên đề toàn diện theo kế hoạch

- Sinh hoạt chuyên môn cụm nghiên cứu bài học

- Dự giờ, GV lớp 1, chỉ đạo tổ 1 SHCM và  thực hiện chương trình, SGK mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/2021

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

Trong tháng

 

- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn đổi mới phương pháp

- Dự giờ, GV lớp 1,2 chỉ đạo tổ 1,2,3 SHCM và  thực hiện chương trình, SGK mới

Theo lịch của PGD

 

- Duy trì sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm; PP Bàn tay nặn  bột tại trường

Theo lịch

 

- Kiểm  tra toàn diện, chuyên đề GV

Trong tháng

 

- Duy trì bồi dưỡng các câu lạc bộ.

Trong tháng

 

- Đoàn đội tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp…

Tuần 3

 

- Duy trì  hoạt động thư viện

Trong tháng

 

- Tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Theo lịch

 

- Chấm đồ dùng dạy học GV, VSCĐ học sinh

Tuần 4

 

- Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I

- Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra cuối kỳ 1

Trong tháng

 

- Hỗ trợ GV tập sự

Trong tháng

 

- Chỉ đạo SH chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Trong tháng

 

- Tổ chức SHCM cụm các môn chuyên và văn hóa

Trong tháng

 

- Chỉ đạo các câu lạc bộ hoạt động

- Kiểm tra hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Rà soát, bố sung hồ sơ TĐG

Trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2021

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.

Trong tháng

 

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp: học tập tác phong anh bộ đội cụ Hồ

Trong tháng

 

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm và sinh hoạt chuyên môn môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ…

- SHCM theo nghiên cứu bài học

Lịch PGD

 

- Kiểm  tra toàn diện, chuyên đề GV, kiểm tra công tác y tế học đường…

- Dự giờ, GV lớp 1, 2 chỉ đạo tổ 1,2,3 SHCM và  thực hiện chương trình, SGK mới.

Trong tháng

 

- Tổ chức kiểm tra định kỳ lần cuối học kì I

Lịch PGD

và nhà trường

 

- Duy trì bồi dưỡng các câu lạc bộ

Trong tháng

 

- Kiểm tra và hoàn thiện đánh giá HSKT cuối kỳ I

Tuần 4

 

- Duy trì sinh hoạt chuyên môn tại trường

- SHCM theo nghiên cứu bài học theo cụm trường 

Trong tháng

 

- Kiểm tra chéo hồ sơ sổ sách GV

Tuần 3

 

- Duy trì hoạt động thư viện

- Chỉ đạo ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra cuối học kỳ 1

- Nộp minh chứng nhiệm vụ trọng tâm kỳ 1

Tuần 4

 

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm

Trong tháng

 

- Tổ chức cho HS tham gia thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp trường

- Hỗ trợ GV tập sự

- Kiểm tra hoạt động ngoài giờ

- Đón đoàn kiểm tra chuyên ngành PGD: các khoản thu, dạy thêm, học thêm và các HĐGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/2022

- Kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1

- Sơ kết học kỳ 1, vào học bạ sổ liên lạc kết quả học kỳ I của học sinh

Thực hiện chương trình học kỳ II (tuần 19)

09/01

 

- GV giao lưu chuyên môn cụm trường

Tuần 1

 

- Tham gia dự thi Olympic tin học cấp huyện

Lịch PGD

 

- Kiểm  tra chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch

Trong tháng

 

- Kiểm tra kế hoạch GD học sinh khuyết tật của các lớp

Tuần 1

 

- Nộp minh chứng các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 1

Lịch PGD

 

- Thi IOE cấp huyện

- Dự Hội chợ Quốc tế tại trường TH Tăng Tiến

Trong tháng

 

- Duy trì hoạt động thư viện

Trong tháng

 

 

Trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/2022

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN 03/2

- Tặng quà cho học sinh nghèo nhân dịp tết nguyên đán

Dịp chuẩn bị tết

 

- Huớng dẫn giáo viên Nghỉ tết Nguyên đán

Trong tháng

 

- Tăng cường công tác kiểm tra  mọi nề nếp sau tết nguyên đán

- Kiểm tra nền nếp sau tết Nguyên đán.

 

Trong tháng

 

- Duy trì bồi dưỡng học sinh năng khiếu

Trong tháng

 

- Duy trì sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp

Trong tháng

 

- Kiểm tra  chuyên đề toàn diện GV theo kế hoạch

Trong tháng

 

- Chấm VSCĐ

Trong tháng

 

- Chỉ đạo các câu lạc bộ hoạt động

Trong tháng

 

- Dự giờ, GV lớp 1,2 chỉ đạo tổ 1,2,3 SHCM và  thực hiện chương trình, SGK mới.

Lịch PGD

 

- Duy trì hoạt động thư viện

- Thi Olimpic Tin học cấp huyện

- Rà soát, bố sung hồ sơ TĐG

- Kiểm tra hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Thi Olympic Tin học cấp huyện.

Trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/2022

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3

Trong tháng

 

- Tổ chức Hội giảng cho đoàn viên

Trong tháng

 

- Duy trì tốt nề nếp bồi dưỡng học sinh năng khiếu

Trong tháng

 

- Tăng cường kiểm tra công tác rèn kỹ năng sống cho HS

Trong tháng

 

- Kiểm tra công tác giáo dục học sinh khuyết tật

Tuần 3

 

- Duy trì hoạt động thư viện

Trong tháng

 

- Tổ chức 26/ 3 - hoạt động ngoại khóa ngày Hội chợ quê

26/3

 

- Duy trì công tác PCGD và công tác Tự đánh giá

Trong tháng

 

- Kiểm tra học bồi dưỡng thường xuyên của GV, bồi dưỡng công tác ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý.

Trong tháng

 

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

- Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2

- Tổ chức Hội chợ quốc tế tại TH Quang Châu.

- Dự giờ, GV lớp 1, chỉ đạo tổ 1 SHCM và  thực hiện chương trình, SGK mới.

- Rà soát, bố sung hồ sơ TĐG

Trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/2022

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30-4

- Duy trì mọi nề nếp dạy và học

Trong tháng

 

- Tăng cường Bồi dưỡng các câu lạc bộ…

Trong tháng

 

- Kiểm tra chuyên đề đối với GV đạt kết quả chưa cao trong các đợt kiểm tra

Trong tháng

 

- Xây dựng ngân hàng đề cuối năm

- Dự giờ, GV lớp 1,2 chỉ đạo tổ 1,2,3 SHCM và  thực hiện chương trình, SGK mới.

- Rà soát, bố sung hồ sơ TĐG

Tuần 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/2022

- Phát động phong trào thi chào mừng ngày Quốc tế LĐ 01/5 và ngày sinh nhật Bác 19/5

- Ôn tập cuối năm cho học sinh

- Nộp Minh chứng nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

Tuần 2,3

 

- Hoàn thành chương trình năm học

15/5

 

- Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối  năm học

Lịch PGD

 

- Thực hiện đánh giá CBQL theo Chuẩn hiệu trưởng, GV theo chuẩn NNGVTH

 

 

- Chấm vở sạch chữ đẹp

Tuần 1

 

- Kiểm tra chéo hố sơ GV

 

 

- Đánh giá học sinh hoàn thành chương trình lớp học

 

 

- HD giáo viên hoàn thành hồ sơ HS cuối năm

Tuần 2

 

- Xét học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

Tuần 3

 

- Đánh giá CB,GV, NV theo quy định

Trong tháng

 

- Hoàn thành các loại báo cáo cuối năm

Trong tháng

 

- Kiểm tra toàn bộ đồ dùng thiết bị dạy

Trong tháng

 

- Tổng kết năm học, tổng hợp thi đua cuối năm

Trong tháng

 

- Kiểm kê tài sản nhà trường

Trong tháng

 

- Bàn giao HS về địa phương

Trong tháng

 

- Phân công CBGVNV trực hè

31/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2022

- Duyệt kết quả HS lớp 5 HTCTTH

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua nộp PGD

- Mở cổng trường cho HS tham gia hoạt động thể thao và đọc sách

Tuần 1

Tuần 1

Trong tháng

 

 

 

Bài viết liên quan