TIÊU CHÍ CHẤM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÒNG GD &ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH QUANG CHÂU

 

TIÊU CHÍ CHẤM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM

Năm học 2020 - 2021

 

Họ và tên giáo viên:

                 

Stt

Nội dung

Tiêu chuẩn cần đạt

Điểm tối đa

Điểm chấm

Ghi chú

1

Tính sư phạm

- Đồ dùng phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với môn học.

- Phù hợp với nội dung chương trình.

- Giúp giáo viên truyền đạt kiến thức tới học sinh.

- Kích thích học sinh sáng tạo tư duy học tập.

4

 

 

2

Tính thẩm mỹ

- Đồ dùng dạy học có hình thức đẹp, màu sắc phù hợp với bộ môn, tác động mạnh đến quá trình nhận thức của học sinh. Sản phẩm mang tính giáo dục cao.

1

 

 

3

Kinh tế

- Sử dụng nguyên liệu rẻ tiền. Giá thành hạ.

- Có sẵn trên thị trường, phổ biến là dễ tìm, dễ kiếm.

1

 

 

4

Hiệu quả sử dụng, phạm vi sử dụng

- Khi đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao.

- Sản phẩm không chỉ sử dụng một lần.

- Sử dụng được trong nhiều tiết học, nhiều khối lớp.

3

 

 

5

Tính sáng tạo

- Thể hiện tính sáng tạo về nội dung, loại hình, cấu tạo và phù hợp phương pháp sử dụng.

1

 

 

Tổng điểm

10