DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
(Kèm theo Tờ trình số 45/TTr-THQC ngày  25 tháng 3 năm 2021 của Trường TH Quang Châu)
TTHọ và tênChức vụĐơn vị công tácNhiệm vụ
1Trần Thị LanHiệu trưởngTH Quang ChâuChủ tịch
2Nguyễn Thị Bích ThảoPhó Hiệu trưởngTH Quang ChâuPhó Chủ tịch
3Hoàng Thị Tuyết LanTổ trưởng Tổ 1TH Quang ChâuThành viên
4Vũ Thị TrangTổ trưởng Tổ 4,5TH Quang ChâuThành viên
5Đoàn Thị HuệTổ trưởng Tổ 2,3TH Quang ChâuThành viên
6Nguyễn Thị HảoTổ trưởng Tổ VP TPTĐTH Quang ChâuThành viên
7Nguyễn Thị NhungCTCĐTH Quang ChâuThành viên
8Lê Kim LyGVCNTH Quang ChâuThư ký
9Đỗ Thị ThảoBí thư ĐTNTH Quang ChâuThành viên
10    
11    
(Danh sách này có 9 người)