Tổ 4+ 5

Giáp Thị Thật

 

 

Bùi Thị Ánh Linh

 

 

Vũ Thị Trang

Tổ trưởng

 

Nguyễn Thị Diễm

 

 

Phạm Ngọc Ánh

 

 

Hoàng Đình Long

 

 

Lê Đức Tiến

 

 

Lê Kim Ly

 

 

Nguyễn Viết Linh

 

 

Dương Thị nhận

 

 

Nguyễn Thị Kim Cúc

 

 

Nguyễn Thị Hòa

Tổ phó

 

Nguyễn Thị Liên

 

 

Thân Thị Mai

 

 

Đỗ Thị Ngát