DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021

Phòng GD-ĐT Việt Yên      
Trường Tiểu học Quang Châu      
        
DANH SÁCH KIỂM DÒ HỌC SINH KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC: 2020-2021
        
STTHọ và tênNgày sinhGiới tínhLớpKhen thưởng cuối nămKhen thưởng đột xuấtKhen thưởng cấp trên
1Nguyễn Thảo Bảo An13/06/2014Nữ1AXuất sắc  
2Đặng Thị Việt Anh05/09/2014Nữ1AXuất sắc  
3Nguyễn Phương Anh19/01/2014Nữ1AXuất sắc  
4Phạm Gia Bảo12/10/2014Nam1AXuất sắc  
5Nguyễn Ngọc Bích23/10/2014Nữ1ATiêu biểu  
6Nguyễn Quỳnh Chi05/10/2014Nữ1AXuất sắc  
7Hoàng Công Chính06/02/2014Nam1AXuất sắc  
8Nguyễn Văn Công27/10/2014Nam1ATiêu biểu  
9Ngô Ngọc Diệp22/08/2014Nữ1ATiêu biểu  
10Trần Thị Ngọc Diệp07/11/2014Nữ1AXuất sắc  
11Vũ Mạnh Dũng28/08/2014Nam1AXuất sắc x
12Nguyễn Đình Dương27/06/2014Nam1AXuất sắc  
13Trần Trí Đại08/11/2014Nam1AXuất sắc  
14Trần Linh Đan08/09/2014Nữ1AXuất sắc  
15Vũ Hải Đăng02/02/2014Nam1AXuất sắc  
16Nguyễn Trọng Đức28/06/2014Nam1AXuất sắc  
17Trần Minh Đức04/01/2014Nam1ATiêu biểu  
18Vũ Hương Giang30/01/2014Nữ1AXuất sắc  
19Nguyễn Thu Hường19/12/2014Nữ1ATiêu biểu  
20Ngô Phương Linh09/11/2014Nữ1AXuất sắc  
21Nguyễn Khánh Linh01/09/2014Nữ1AXuất sắc  
22Nguyễn Khánh Linh17/11/2014Nữ1AXuất sắc  
23Nguyễn Trần Gia Linh02/10/2014Nữ1AXuất sắc  
24Vũ Trà My03/11/2014Nữ1ATiêu biểu  
25Trần Thị Thảo Nguyên05/11/2014Nữ1AXuất sắc  
26Nguyễn Phương Nhi16/04/2014Nữ1AXuất sắc  
27Nguyễn Đức Phát08/04/2014Nam1AXuất sắc  
28Nguyễn Minh Quang07/10/2014Nam1ATiêu biểu  
29Vũ Văn Quyết19/04/2014Nam1ATiêu biểu  
30Nguyễn Thị Minh Thư25/01/2014Nữ1AXuất sắc  
31Nguyễn Bảo Trân02/11/2014Nữ1AXuất sắc  
32Nguyễn Như Ý05/01/2014Nữ1AXuất sắc  
33Nguyễn Hoàng An28/05/2014Nam1BXuất sắc  
34Vũ Thị Bình An28/08/2014Nữ1BTiêu biểu  
35Phạm Quỳnh Anh24/06/2014Nữ1BXuất sắc  
36Trần Thị Bảo Anh26/02/2014Nữ1BXuất sắc  
37Nguyễn Chí Bảo02/10/2014Nam1BTiêu biểu  
38Nguyễn Bảo Châu14/12/2014Nữ1BXuất sắc  
39Trần Minh Công04/12/2014Nam1BTiêu biểu  
40Nguyễn Dương Ngọc Diệp16/05/2014Nữ1BXuất sắc  
41Nguyễn Thị Ngọc Diệp05/02/2014Nữ1BXuất sắc  
42Nguyễn Đức Đam16/08/2014Nam1BXuất sắc  
43Nguyễn Văn Đăng16/06/2014Nam1BXuất sắc  
44Trần Quý Hải Đăng20/09/2014Nam1BXuất sắc  
45Hoàng Minh Hùng30/09/2014Nam1BTiêu biểu  
46Nguyễn Mạnh Hùng28/03/2014Nam1BXuất sắc  
47Tạ Quang Huy19/10/2014Nam1BXuất sắc  
48Trần Quý Quốc Huy25/04/2014Nam1BXuất sắc  
49Ngô Khánh Huyền17/11/2014Nữ1BXuất sắc  
50Triệu Gia Khánh26/07/2014Nam1BXuất sắc  
51Nguyễn Phương Linh10/06/2014Nữ1BXuất sắc  
52Nguyễn Thị Huyền Linh04/06/2014Nữ1BXuất sắc  
53Nguyễn Quang Minh18/11/2014Nam1BXuất sắc  
54Trần Nhật Minh13/06/2014Nam1BXuất sắc  
55Nguyễn Huyền My18/03/2014Nữ1BXuất sắc  
56Nguyễn Bảo Nam03/11/2014Nam1BTiêu biểu  
57Lê Thảo Nguyên28/12/2014Nữ1BXuất sắc  
58Nguyễn Bình Nguyên21/02/2014Nam1BTiêu biểu  
59Nguyễn Đình Phúc15/03/2014Nam1BXuất sắc  
60Trần Văn Phúc11/11/2014Nam1BXuất sắc  
61Lê  Thanh Tâm28/12/2014Nữ1BXuất sắc  
62Vũ Hoàng Thanh03/10/2014Nam1BTiêu biểu  
63Ngô Nguyên Thảo21/03/2014Nữ1BXuất sắc  
64Ngô Minh Thư04/05/2014Nữ1BTiêu biểu  
65Nguyễn Hà Trinh06/05/2014Nữ1BXuất sắc  
66Nguyễn Hữu Trọng10/08/2014Nam1BXuất sắc  
67Nguyễn Quang Anh07/09/2014Nam1CTiêu biểu  
68Nguyễn Quỳnh Anh14/07/2014Nữ1CXuất sắc  
69Nguyễn Quỳnh Chi29/08/2014Nữ1CXuất sắc  
70Nguyễn Thị Hồng Diệp15/08/2014Nữ1CTiêu biểu  
71Phan Thị Ngọc Diệp18/09/2014Nữ1CXuất sắc  
72Vũ Thị Ánh Dương26/05/2014Nữ1CTiêu biểu  
73Nguyễn Đình Đạt28/04/2014Nam1CTiêu biểu  
74Ngô Thế Đức15/10/2014Nam1CXuất sắc  
75Nguyễn Quang Đức20/04/2014Nam1CXuất sắc  
76Nguyễn Trọng Giang09/05/2014Nam1CXuất sắc  
77Nguyễn Văn Hoàng28/05/2014Nam1CTiêu biểu  
78Nguyễn Đức Huy15/01/2014Nam1CXuất sắc  
79Nguyễn Hữu Minh Huy22/09/2014Nam1CXuất sắc  
80Trần Quỳnh Hương29/09/2014Nữ1CXuất sắc  
81Nguyễn Trọng Khoa05/11/2014Nam1CXuất sắc  
82Ngô Đức Kiên03/04/2014Nam1CXuất sắc  
83La Nguyễn Nhật Linh02/06/2014Nữ1CXuất sắc  
84Lạc Phương Linh04/08/2014Nữ1CTiêu biểu  
85Vũ Bảo Long19/04/2014Nam1CTiêu biểu  
86Nguyễn Bá Lợi12/05/2014Nam1CXuất sắc  
87Hoàng Công Minh17/03/2014Nam1CTiêu biểu  
88Bùi Thị Thúy Nga28/04/2014Nữ1CXuất sắc  
89Nguyễn Bảo Ngọc17/11/2014Nữ1CXuất sắc  
90Nguyễn Thị Thảo Nguyên05/09/2014Nữ1CTiêu biểu  
91Nguyễn Đỗ Minh Nguyệt02/10/2014Nữ1CXuất sắc  
92Nguyễn Yến Nhi07/01/2014Nữ1CXuất sắc  
93Mai Minh Như27/09/2014Nữ1CXuất sắc  
94Nguyễn Anh Thư21/12/2014Nữ1CTiêu biểu  
95Đặng Ngọc Trâm13/01/2014Nữ1CXuất sắc  
96Phan Tuấn Anh01/11/2014Nam1DTiêu biểu  
97Dương Tuấn Dũng16/10/2014Nam1DXuất sắc  
98Nguyễn Bảo Linh10/09/2014Nữ1DXuất sắc  
99Bùi Thành Luân16/01/2014Nam1DTiêu biểu  
100Ngô Đức Minh30/06/2014Nam1DXuất sắc  
101Nguyễn Văn Minh30/05/2014Nam1DTiêu biểu  
102Vũ Tiến Minh04/07/2014Nam1DTiêu biểu  
103Nguyễn Quang Nghị25/12/2014Nam1DTiêu biểu  
104Nguyễn Bảo Ngọc19/07/2014Nữ1DXuất sắc  
105Nguyễn Trọng Nguyên07/09/2014Nam1DTiêu biểu  
106Ngô Hiền Nhi02/01/2014Nữ1DXuất sắc  
107Nguyễn Quang Bảo Phong11/10/2014Nam1DXuất sắc  
108Vũ Hữu Phước25/10/2014Nam1DXuất sắc  
109Nguyễn Khánh Phương24/07/2014Nam1DTiêu biểu  
110Nguyễn Mai Phương03/05/2014Nữ1DXuất sắc  
111Nông Thị Như Quỳnh07/04/2014Nữ1DXuất sắc  
112Nguyễn Tài Sam20/12/2014Nam1DXuất sắc  
113Nguyễn Thiên Tài01/10/2014Nam1DXuất sắc  
114Hoàng Thủy Tiên15/07/2014Nữ1DXuất sắc  
115Hoảng Hải Tiến29/07/2014Nam1DTiêu biểu  
116Nguyễn Minh Tiến27/10/2014Nam1DXuất sắc  
117Nguyễn Bảo Trâm02/07/2014Nữ1DXuất sắc  
118Trần Văn Tú11/09/2014Nam1DXuất sắc  
119Đỗ Ngọc Anh Tuấn20/07/2014Nam1DTiêu biểu  
120Nguyễn Đình Tùng18/03/2014Nam1DTiêu biểu  
121Trần Thị Hải Vân29/03/2014Nữ1DXuất sắc  
122Nguyễn Đình Việt29/09/2014Nam1DXuất sắc  
123Trần Uy Vũ04/03/2014Nam1DXuất sắc  
124Vũ Anh Vũ16/11/2014Nam1DTiêu biểu  
125Ngô Phương Vy02/07/2014Nữ1DXuất sắc  
126Ngô Thị Diệu Vy17/10/2014Nữ1DTiêu biểu  
127Nguyễn Tường Vy10/06/2014Nữ1DXuất sắc  
128Ngô Kim Yến15/07/2014Nữ1DXuất sắc  
129Nguyễn Hoàng Anh22/01/2014Nam1EXuất sắc  
130Nguyễn Minh Anh02/03/2014Nữ1EXuất sắc  
131Nguyễn Thị Phương Anh29/08/2014Nữ1ETiêu biểu  
132Vi Đào Tú Anh16/04/2014Nữ1EXuất sắc  
133Nguyễn  Linh Chi30/11/2014Nữ1EXuất sắc  
134Hoàng Công Cường03/03/2014Nam1ETiêu biểu  
135Ngô Ngọc Diệp08/07/2014Nữ1EXuất sắc  
136Đỗ Tấn Dũng04/12/2014Nam1ETiêu biểu  
137Vũ Tuấn Dũng14/05/2014Nam1EXuất sắc  
138Ngô Thế Đăng26/10/2014Nam1EXuất sắc  
139Hoàng Gia Huy17/08/2014Nam1EXuất sắc  
140Nguyễn Ngọc Huyền02/03/2014Nữ1EXuất sắc  
141Nguyễn Thúy Hường21/11/2014Nữ1EXuất sắc  
142Trần Đăng Khoa29/11/2014Nam1ETiêu biểu  
143Nguyễn Văn Minh Kiệt23/05/2014Nam1ETiêu biểu  
144Nguyễn Phương Linh14/08/2014Nữ1EXuất sắc  
145Nguyễn Đình Minh Luân30/06/2014Nam1ETiêu biểu  
146Doãn Hoàng Kim Ngân16/09/2014Nữ1EXuất sắc  
147Hoàng Ánh Nguyệt08/02/2014Nữ1EXuất sắc  
148Nguyễn Mai Phương29/05/2014Nữ1ETiêu biểu  
149Nguyễn Như Bảo Quốc25/09/2014Nam1EXuất sắc  
150Hoàng Thị Quyên18/08/2014Nữ1ETiêu biểu  
151Hoàng Vũ Kim Quyên13/04/2014Nữ1ETiêu biểu  
152Vũ Thái Sơn30/09/2014Nam1ETiêu biểu  
153Vũ Anh Tài22/02/2014Nam1ETiêu biểu  
154Nguyễn Thị Phương Thảo15/11/2014Nữ1EXuất sắc  
155Chu Hồ Thiên19/08/2014Nam1EXuất sắc  
156Nguyễn Minh Thư19/12/2014Nữ1EXuất sắc  
157Nguyễn Thùy Trang20/04/2014Nữ1EXuất sắc  
158Nguyễn Đức Tuân21/10/2014Nam1EXuất sắc  
159Nguyễn Quang Tường20/11/2014Nam1ETiêu biểu  
160Nguyễn Trọng Việt02/08/2014Nam1EXuất sắc  
161Nguyễn Đinh Hà Vy16/07/2014Nữ1EXuất sắc  
162Nguyễn Thảo Chi16/08/2014Nữ1GXuất sắc  
163Nguyễn Thị Quỳnh Chi22/06/2014Nữ1GXuất sắc  
164Nguyễn Thị Tuyết Chi13/10/2014Nữ1GTiêu biểu  
165Nguyễn Kỳ Công24/10/2014Nam1GXuất sắc  
166Nguyễn Trí Dũng01/11/2014Nam1GTiêu biểu  
167Nguyễn Tuấn Duy24/07/2014Nam1GXuất sắc  
168Nguyễn Tất Đạt01/01/2014Nam1GXuất sắc  
169Nguyễn Hải Đông17/03/2014Nam1GXuất sắc  
170Nguyễn Trung Đức07/01/2014Nam1GXuất sắc  
171Nguyễn Ngọc Hân18/11/2014Nữ1GXuất sắc  
172Nguyễn Minh Hòa09/05/2014Nữ1GTiêu biểu  
173Nguyễn Gia Huy21/04/2014Nam1GXuất sắc  
174Hoàng Ngọc Lan10/12/2014Nữ1GXuất sắc  
175Nguyễn Ngọc Lan25/07/2014Nữ1GXuất sắc  
176Nguyễn Ngọc Mai18/05/2014Nữ1GXuất sắc  
177Phạm Hoàng Mai13/11/2014Nữ1GTiêu biểu  
178Nguyễn Ánh Ngọc21/06/2014Nữ1GXuất sắc  
179Nguyễn Thảo Ngọc09/06/2014Nữ1GXuất sắc  
180Nguyễn Thảo Nguyên04/03/2014Nữ1GXuất sắc  
181Nguyễn Thị Hiền Nhi23/05/2014Nữ1GXuất sắc  
182Nguyễn Trường Quân02/06/2014Nam1GTiêu biểu  
183Nguyễn Ngọc Quyên08/07/2014Nữ1GTiêu biểu  
184Nguyễn Bá Quyền23/08/2014Nam1GXuất sắc  
185Dương Đình Bảo Sơn19/01/2014Nam1GXuất sắc  
186Nguyễn Thái Sơn30/04/2014Nam1GXuất sắc  
187Trần Xuân Thanh09/09/2014Nam1GXuất sắc  
188Nguyễn Lê Hoàng Thiên09/06/2014Nam1GTiêu biểu  
189Nguyễn Thanh Vân30/05/2014Nữ1GTiêu biểu  
190Trương Thanh Vân02/11/2014Nữ1GXuất sắc  
191Hoàng Tùng Anh21/06/2014Nam1GXuất sắc  
192Nguyễn Hồng Anh17/07/2014Nữ1GXuất sắc  
193Nguyễn Ngọc Anh15/07/2014Nữ1GTiêu biểu  
194Nguyễn Thị Ngọc Ánh04/05/2014Nữ1GXuất sắc  
195Nguyễn Văn Gia Bảo29/03/2014Nam1GTiêu biểu  
196Nguyễn Thế Thái Bình06/01/2014Nam1GXuất sắc  
197Nguyễn Trọng Anh Bình13/04/2014Nam1GXuất sắc  
198Ngô Gia Bảo03/12/2014Nam1HTiêu biểu  
199Kiều Quang Duy11/12/2014Nam1HTiêu biểu  
200Hoàng Minh Hiệp23/01/2014Nam1HTiêu biểu  
201Nguyễn Thị Diễm Hương10/11/2014Nữ1HTiêu biểu  
202Hoàng Công Khoa25/10/2014Nam1HXuất sắc  
203Nguyễn Trọng Tùng Lâm28/11/2014Nam1HTiêu biểu  
204Nguyễn Khánh Linh01/12/2014Nữ1HTiêu biểu  
205Nguyễn Thị Bông Mai04/09/2014Nữ1HXuất sắc  
206Nguyễn Xuân Mai05/01/2014Nữ1HXuất sắc  
207Hoàng Công Mạnh28/12/2014Nam1HXuất sắc  
208Hoàng Thị Quỳnh Nga14/05/2014Nữ1HTiêu biểu  
209Đào Thị Bích Ngọc21/03/2014Nữ1HXuất sắc  
210Nguyễn Hồng Ngọc26/06/2014Nữ1HTiêu biểu  
211Nguyễn Thị Khánh Ngọc22/01/2014Nữ1HXuất sắc  
212Nguyễn Thị Thảo Nguyên01/08/2014Nữ1HXuất sắc  
213Nguyễn Thảo Nhi29/09/2014Nữ1HTiêu biểu  
214Nguyễn Thế Phúc09/12/2014Nam1HXuất sắc  
215Nguyễn Kỳ Quang20/01/2014Nam1HXuất sắc  
216Nguyễn Thị Hương Quỳnh19/11/2014Nữ1IXuất sắc  
217Nguyễn Đình Thiện03/06/2014Nam1IXuất sắc  
218Nguyễn Thị Bích Thùy06/07/2014Nữ1IXuất sắc  
219Nguyễn Thị Diễm Thư17/01/2014Nữ1IXuất sắc  
220Hoàng Công Việt12/02/2014Nam1IXuất sắc  
221Nguyễn Trường An02/02/2014Nam1ITiêu biểu  
222Tạ Văn Bảo An21/04/2014Nam1IXuất sắc  
223Vũ Hoài An24/11/2014Nữ1IXuất sắc  
224Công Hoài Anh17/11/2014Nữ1ITiêu biểu  
225Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh01/11/2014Nữ1IXuất sắc  
226Nguyễn Quỳnh Anh02/07/2014Nữ1IXuất sắc  
227Nguyễn Thị Quỳnh Anh19/12/2014Nữ1IXuất sắc  
228Nguyễn Thị Quỳnh Anh22/01/2014Nữ1IXuất sắc  
229Nguyễn Tùng Anh18/10/2014Nam1ITiêu biểu  
230Nguyễn Việt Anh24/12/2014Nam1ITiêu biểu  
231Nguyễn Ngọc Ánh13/10/2014Nữ1IXuất sắc  
232Nguyễn Trọng Duy14/05/2014Nam1IXuất sắc  
233Nguyễn Hồng Hải01/11/2014Nam1IXuất sắc  
234Nguyễn Bảo An07/12/2013Nam2HVượt trội  
235Đào Gia Bách24/04/2013Nam2HXuất sắc  
236Nguyễn Hoàng Gia Bảo17/10/2013Nam2HVượt trội  
237Nguyễn Trọng Bảo18/03/2013Nam2HXuất sắc  
238Phạm Đức Chuyền26/02/2013Nam2HXuất sắc  
239Nguyễn Trọng Duy15/05/2013Nam2HXuất sắc x
240Nguyễn Tiến Đức27/11/2013Nam2HVượt trội  
241Nguyễn Văn Hoàng20/12/2013Nam2HVượt trội  
242Hoàng Công Hùng07/12/2013Nam2HXuất sắc  
243Hoàng Thanh Huyền01/08/2013Nữ2HXuất sắc  
244Hoàng Công Khoa10/12/2013Nam2HVượt trội  
245Ngô Đức Đăng Khoa18/11/2013Nam2HVượt trội  
246Nguyễn Trọng Khoa15/08/2013Nam2HVượt trội  
247Hoàng Ngọc Lan27/08/2013Nữ2HXuất sắc  
248Nguyễn Thị Thùy Linh18/08/2013Nữ