Cuộc thi:Vì Bắc Giang giỏi tiếng anh.Em Nguyễn Hải Hà-3A-Trường tiểu học Quang Châu-Việt Yên-Bắc Giang