BÀI PHÁT BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC XÃ

BÀI PHÁT BIỂU

BÀI PHÁT BIỂU

Tại Đại hội Hội Khuyến học xã Quang Châu lần thứ V

Nhiệm kỳ 2021-2026.

 Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, Hội Khuyến học xã QC, long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự Đại hội Đại biểu, Hội khuyến học xã, nhiệm kì 2021-2026, cho phép tôi, gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đại biểu tham dự Đại hội lời kính chúc SK, hạnh phúc và thành công, chúc đại hội thành công rực rỡ.

Như chúng ta đã biết, công tác khuyến học, khuyến tài, x©y dùng x· héi häc tËp, ®· trë thµnh phong trµo réng kh¾p, mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc, t¹o c¬ héi häc tËp cho ng­êi nghÌo, cho nh÷ng ng­êi cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n tham gia häc tËp, khuyÕn khÝch ­¬m mÇm tµi n¨ng cho quª h­¬ng, ®Êt n­íc; t¹o c¬ héi cho mäi ng­êi ®­îc häc tËp, häc tËp suèt ®êi, tõng b­íc x©y dùng mét x· héi häc tËp.

Thực hiện tốt công tác khuyến học, không chỉ thúc đẩy người dạy, người học, mà còn thúc đẩy xã hội học tập theo chủ trương của hội khuyến học Việt Nam.

Tôi xin phép được đại diện cho chi hội khuyến học trường Tiểu học Quang Châu trình bày ý kiến về công tác khuyến học trong nhà trường.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trường Tiểu học Quang Châu có 52 đồng chí CBGV, NV và 1203 học sinh với 35 lớp.

Số học sinh con em gia đình nghèo, khó khăn là 44 em, để thực hiện tốt nhiệm vụ của chi hội, trường THQC đã có một số biện pháp cụ thể như sau:

1. Trường đã xây dựng quỹ, trên tinh thần đóng góp tự nguyện vào tháng 9 đầu năm học, Hàng năm, tổ chức gặp mặt, trao quà cho những GV, HS đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, học tập. Trao quà cho HS giỏi các cấp và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Việc xây dựng quỹ được thống nhất trong cấp ủy, chi bộ. Bản thân các đồng chí trong cấp ủy, chi bộ đã có ý thức trách nhiệm. Tiếp tục tham gia hưởng ứng các cuộc vận động quyên góp tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các thành viên trong ban khuyến học đã phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình, kiên trì thuyết phục để mọi người dân, phụ huynh học sinh đồng tình hưởng ứng.

Từ năm 2015 đến nay, chi hội khuyến học trường THQC đã xây dựng quỹ tuyên dương, khen thưởng các cháu có thành tích  xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Cụ thể: Năm học 2020-202, trường THQC đã quyên góp ủng hộ được 60,000,000 đ, tặng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi xuất quà trị giá 10,000,000 đ.

Năm học 2021-2022, trường đã huy động 12 điện thoại thông minh tặng cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn để phục vụ học tập trực tuyến, tổng trị giá 35 triệu đồng.

Ngoài ra nhân dịp tết nguyên đán, nhà trường đã quyên góp ủng hộ tặng quà cho 150 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 10 bộ sách giáo khoa, 100 cuốn vở ghi cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để học sinh không có sách vở khi đến trường.

Ngoài ra chi hội còn nhận được sự quan tâm của các ngành đoàn thể xã QC, tặng xe đạp, và những phần quà có ý nghĩa giúp các em có động lực hơn trong học tập.

 Chi hội đã thưởng cho đối tượng HS giỏi, HS nghèo vượt khó số tiền thưởng 5 năm được 155 triệu đồng.

2. Chi hội tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương “người tốt, việc tốt”, hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có năng khiếu, tài năng và cho những em bị thiệt thòi trong cuộc sống.

Tôi cũng trân trọng cảm ơn tình cảm và nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong đã hỗ trợ tài chính và trao học bổng cho học sinh nhà trường trong thời gian qua, điều đó đã tiếp thêm ý chí, nghị lực cho các em thêm tự tin, vượt lên khó khăn tiếp tục học tập và học tập tốt hơn.

Trên đây là một việc rất nhỏ nhưng ý ngĩa lớn. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của chi hội, nhằm tích cực hoạt động hơn nữa, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội. Thay mặt chi hội khuyến học trường THQC. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của đảng ủy, ủy ban nhân dân, các tổ chức, ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm và PHHS trong thời gian qua đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều cả về tinh thần, vật chất để chúng tôi làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục của địa phương đạt được thành quả tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe.

Bài viết liên quan