Dạy học theo nhóm công tác tại lớp 4A Trường TH Quang Châu số 1

        Dạy học theo nhóm cộng tác là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành tiếp tục chỉ đạo áp dụng trong năm học 2017 - 2018. Chính vì vậy ngay từ những tuần học đầu tiên của năm học mới tôi đã thương xuyên áp dụng phương pháp dạy học theo nhóm công tác vào các tiết dạy và nhận thấy những hiệu quả rõ rệt.

           

Cả lớp đang miệt mài hoàn thành nhiệm vụ học tập

            Trong tiết học Toán, sau khi được giáo viên giao nhiệm vụ, các bạn say sưa, miệt mài làm việc cá nhân. Một lát sau, đã bắt đầu có những bạn làm xong. Nhưng các bạn không ngồi chơi mà quay sang hỗ trợ bạn mình ngay sau đó.

bày tỏ ý kiến nhóm

 

Các em rất hào hứng bày tỏ ý kiến với bạn và trợ giúp bạn khi bạn còn gặp khó khăn.

          Bạn Vượng sau khi làm bài xong đã quay sang bài của Bạn Huyền và phát hiện được lỗi sai của bạn Huyền. Nhóm cộng tác đã được các bạn ấy tự hình thành. Bạn Vượng đã kịp thời nhắc nhở bạn Huyền nhận ra lỗi sai mà mình mắc phải và tự sửa. Các nhóm bàn khác cũng bắt đầu hoạt động, không khí lớp học trở nên sôi nổi. Các em rất hào hứng. Cũng từ những hoạt động học như thế này tôi thấy tác dụng thực sự của nhóm cộng tác trong dạy học. Đó là sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, động thời cũng là sự tương tác giữa học sinh và học sinh trong lớp.

trao đổi nhóm 2

 

Nhóm bạn Vượng và Huyền

          Em Nam từ một học sinh còn rụt rè, e ngại không dám bàn bạc trao đổi với bạn. Vậy mà khi được sự động viên kịp thời của giáo viên em vượt qua sự e ngại, mạnh dạn trong việc tìm kiếm sự trợ giúp trong học tập. Đó chính là điều tôi thấy tâm đắc nhất khi quan sát theo dõi họ sinh hình thành và phát triển năng lực trong quá trình học tập. Bằng chính sự tự chủ của mình chắc chắn kiến thức các em thu nhận hôm nay sẽ luôn có gái trị.

          Các em còn có kĩ năng lắng nghe bạn trình bày ý kiến và biết đưa ra các vấn đề còn băn khoăn của mình nhờ bạn giải thích cho rõ.

          Từ đây, tôi nhận thấy giáo viên cần tạo cho học sinh cơ hội tự chiếm lĩnh tri thức bằng sự dẫn dắt, gợi mở của giáo viên chứ không phải là đưa ngay câu trả lời cho các em. Sau khi tự tìm ra kết quả học sinh vô cùng hào hứng. Đây cũng là kết quả học tập của học sinh với sự tự chủ thực sự trong hoạt động cộng tác. Giáo viên cần tạo cơ hội để học sinh được trao đổi thảo luận giúp đỡ lẫn nhau ngay trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao không phân biệt đó là kiến thức dễ hay khó. Nếu các em thấy cần thì các em có thể hình thành nhóm cộng tác bất cứ lúc nào và với bất cứ bạn nào mà em thấy tin tưởng. Chính trong quá trình học tập các em lĩnh hội tri thức đồng thời hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất. Giáo viên bằng sự tinh tế của mình theo dõi quá trình học tập của học sinh, giúp các em nắm bắt kiến thức, kĩ năng của từng bài học, môn học và hình thành phát triển năng lực, phẩm chất. Giáo viên trở thành những người bạn của các em để khi gặp khó khăn các em có thể tìm sự trợ giúp mà không thấy sợ sệt hay xấu hổ. Sự đổi mới của phương pháp dạy học luôn là khó khăn đối với giáo viên nhưng nếu áp dụng phù hợp với thực tế, linh hoạt trong giảng dạy sẽ mang lại hiệu quả ngoài sự mong đợi.

Giáo viên: Hoàng Thị Huế

Bài viết liên quan